Ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Xây dựng Thái Bình

Ngày 26/9/2017, sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 110a/QĐ-SXD Ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Sở.

Triển khai sử dụng chứng thư số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp

Ngày 20/01/2017, sở Xây dựng đã phát hành Công văn số 142/SXD-VP V/v triển khai sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong đơn vị theo Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh Thái Bình.

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017

Ngày 01/11/2016, Sở Xây dựng đã công bố Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017.

Album Video Xem tất cả
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn