* V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng và Công điện số 1432/CĐ-BXD ngày 23/6/2017 của Bộ Xây dựng.

Ngày 10/7/2017, sở Xây dựng đã phát hành Công văn số 1068/SXD-QLXD V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng và Công điện số 1432/CĐ-BXD ngày 23/6/2017 của Bộ Xây dựng.

* V/v đăng ký, đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2018. (Đăng ký trước ngày 28/7/2017)

Ngày 03/7/2017, sở Xây dựng đã phát hành Công văn số 1000/SXD-QLXD V/v đăng ký, đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2018.

Album Video Xem tất cả
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn