* V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng và Công điện số 1432/CĐ-BXD ngày 23/6/2017 của Bộ Xây dựng.

Ngày 10/7/2017, sở Xây dựng đã phát hành Công văn số 1068/SXD-QLXD V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng và Công điện số 1432/CĐ-BXD ngày 23/6/2017 của Bộ Xây dựng.

Album Video Xem tất cả
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn