* Thông báo thay đổi thời gian làm việc mùa đông năm 2018 - sở Xây dựng Thái Bình

sở Xây dựng thông báo thay đổi thời gian làm việc mùa đông năm 2018 từ ngày 15/10/2018

Chi tiết  Tại đây 

()

Các tin khác

Album Video Xem tất cả
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn