Sở xây dựng - Thái bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình
Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173
Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn
Website: http://www.soxaydung.thaibinh.gov.vn

Về việc đăng tải thông tin liên quan đến dự án khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp Damsan - lần 2

Ngày 08/4/2014, Sở Xây dựng có công văn số 223/SXD-HTKT về việc đăng tải thông tin liên quan đến dự án khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp Damsan lần 2.

Về việc đăng tải thông tin liên quan đến dự án khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp - Damsan

Ngày 09/12/2013, Sở Xây dựng có công văn số 933/SXD-QLHT về việc đăng tải thônhg tin liên quan đến dự án khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp - Damsan

Công bố thông tin về dự án khu dân cư đô thị phía Tây QL10, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Ngày 25/01/2014, Sở Xây dựng có công văn số 074/SXD-QHKT về việc Công bố thông tin về dự án khu dân cư đô thị phía Tây QL10, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Về việc điều chỉnh chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu di tích Lịch sử nhà Trần

Ngày 07/10/2013, Sở Xây dựng có công văn số 772/SXD-QH gửi UBND tỉnh Thái Bình va UBND huyện Quỳnh Phụ về việc điều chỉnh chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu di tích Lịch sử nhà Trần: Đình, đền bến tượng A Sào tại xã An Thái huyện Quỳnh Phụ

Về việc triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tại Thái Bình năm 2013

Thực hiện Quyết định 1081/QĐ-UBND, ngày 28/5/2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013; Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức tập huấn, đào tạo kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cấp xã.

Đề án - dự án

Đề án dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, thực hiện quy hoạch nông thôn mới

Sáng ngày 27/10/2010, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến Đề án dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, thực hiện quy hoạch nông thôn mới. Đồng chí Đàm Văn Vượng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Đức Nhạ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ tới dự.

Họ tên (*) :  
Email (*):    

Nội dung góp ý (*):

 
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn