TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ GỒM
I. Giám đốc Sở và 03 Phó giám đốc Sở
GIÁM ĐỐC: Ông  Hoàng Văn Thành
PHÓ GIÁM ĐỐC:
- Ông Bùi Xuân Hưng
- Ông Phạm Văn Hiền
- Ông Nguyễn Văn Tăng
II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
1. Văn phòng
- Phó Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Văn Bách
- Phó Chánh văn phòng: Ông Phạm Quốc Trị
2. Phòng Quản lý kinh tế và tổng hợp (gọi tắt là phòng quản lý kinh tế)
- Trưởng phòng: Ông Phạm Dũng
- Phó phòng: Ông Nguyễn Văn Phong
Điện thoại: 0227.3.831.966
3. Phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch và phát triển đô thị xây dựng (gọi tắt là phòng Quản lý Quy hoạch)
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Anh Tuấn
4. Phòng Quản lý xây dựng và vật liệu xây dựng
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đình Khi
5. Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản (gọi tắt là phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật)
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Trọng Vĩnh
- Phó phòng: ông Đinh Nho Liêm
6. Thanh tra xây dựng - Số 237A, Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Giang Thanh
- Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Mai Hoàng
- Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Đình Huân

 

()

Các tin khác

Album Video Xem tất cả
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn