TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ GỒM
I. Giám đốc Sở và 03 Phó giám đốc Sở
GIÁM ĐỐC: Ông  Hoàng Văn Thành
Điện thoại: 0363.846.685
PHÓ GIÁM ĐỐC:
- Ông Bùi Xuân Hưng
Điện thoại: 0363.836.181
- Ông Phạm Văn Hiền
Điện thoại: 0363.601.907
- Ông Nguyễn Văn Tăng
Điện thoại:
II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
1. Văn phòng
- Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Thanh Lâm
Điện thoại: 0363.642.408
- Phó Chánh văn phòng: Ông Nguyễn Văn Bách
- Phó Chánh văn phòng: Ông Phạm Quốc Trị
2. Phòng Quản lý kinh tế và tổng hợp (gọi tắt là phòng quản lý kinh tế)
- Trưởng phòng: Ông Phạm Dũng
- Phó phòng: Ông Nguyễn Văn Phong
Điện thoại: 0363.831.966
3. Phòng Quản lý kiến trúc, quy hoạch và phát triển đô thị xây dựng (gọi tắt là phòng Quản lý Quy hoạch)
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại: 036.3642.409
4. Phòng Quản lý xây dựng và vật liệu xây dựng
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đình Khi
Điện thoại: 036.3642.208
- Phó phòng: Ông Đinh Nho Liêm
Điện thoại: 036.3642.411
5. Phòng Quản lý hạ tầng kỹthuật, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản (gọi tắt là phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật)
- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Trọng Vĩnh
Điện thoại: 036.3642.407
6. Thanh tra xây dựng
- Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Giang Thanh
Điện thoại: 036.3642.410
- Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Mai Hoàng
- Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Đình Huân

 

()

Các tin khác

Album Video Xem tất cả
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn