Các dự án đầu tư nằm ngoài các Khu công nghiệp
Tổng cộng có 65 dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 727,47 tỷ đồng trên diện tích 645.354 mét vuông thu hút 10.112 lao động.

Danh mục

Vốn đầu tư

(Tỷ đồng)

Diện tích

(m2)

Lao động

(Người)

A. HƯNG HÀ: 15 DỰ ÁN

66,951

113.227

1.886

I. Các dự án đã đi vào sản xuất: 12 dự án

49,702

93.227

1.234

1. Xí nghiệp dệt Minh Ngọc

3,4

4.901

110

2. Doanh nghiệp Toàn Thắng

3,5

4.135

115

3. Doanh nghiệp Vạn Xuân

3,6

3.000

120

4. XN dệt may, sửa chữa cơ khí Thanh Chất

3,046

2.800

134

5. Nhà máy gạch Tuynel Kim Trung

4,0

17.000

120

6. Công ty TNHH Thành Lộc

3,2

2.100

100

7. Công ty TNHH CBA

3,3

2.520

90

8. XN dệt nhuộm XK Hoàn Hợp

2,8

882

40

9. XN may Hưng Hà

5,873

6.889

30

10. Doanh nghiệp Trần Tuấn

4,5

28.000

160

11. Công ty dệt nhuộm Thành Công

2,85

1.000

55

12. Công ty Cổ phần Việt Thái

9,633

20.000

160

II. Các dự án đang triển khai xây dựng: 2 dự án

13,332

16.000

602

1. Công ty TNHH SX thuốc thú y Trường Hằng

3,464

6.000

87

2. Công ty may XK Hưng Thịnh

9,868

10.000

515

III. Các dự án chưa triển khai : 1 dự án

3,917

4.000

50

1. Xưởng lắp ráp máy nông nghiệp (Cty cơ khí nông nghiệp Việt Đức)

3,917

4.000

50

B. HUYỆN ĐÔNG HƯNG : 17 DỰ ÁN

87,077

144.883

2.242

I. Các dự án đã đi vào sản xuất: 12 dự án

60,949

111.312

1.542

1. NM gạch Tuynel-Cty cổ phần VLXD Đống Năm

5,6

30.000

200

2. Công ty thương mại Phương Thanh

7,5

11.161

305

3. XN may Việt Hưng- Cty XNK Thái Bình

5,6

10.000

300

4. Công ty TNHH Tùng Lộc

1,708

4.544

55

5. Công ty chế biến lương thực Lam Sơn

6,583

11.837

120

6. Công ty xe máy Quý Đãn

4,81

6.673

115

7. Công ty Hồng Đức

5,183

6.785

120

8. Công ty xây dựng Đông Hưng

4

1.952

30

9. Công ty TNHH Thuận Khang

2,111

3.184

55

10. DN chế biến lương thực Việt Thái

1,133

1.500

32

11. Công ty Thương mại Hoàng Trọng

8,919

12.970

110

12. Công ty Dịch vụ và Thương mại Á Đông

7,802

10.706

100

II. Các dự án đang triển khai xây dựng: 1 dự án

4,047

5.171

35

1. Công ty XNK thực phẩm Thái Bình

4,047

5.171

35

III. Các dự án chưa triển khai : 4 dự án

22,081

28.400

665

1. Công ty xây dựng Tân Sơn

2,2

2.500

70

2. Công ty sản xuất và thương mại Đông Xuân

1,294

5.000

100

3. Công ty CP thương mại và xây dựng Trung Hải

6,5

10.000

355

4. Công ty CP Đông Á- Cty chè Hải Phòng

12,087

10.900

140

C. HUYỆN VŨ THƯ : 4 DỰ ÁN

43,441

24.256

1.555

I. Các dự án đã sản xuất

36,693

17.256

1.450

1. Công ty TNHH IVORY

23,1

11.000

1.200

2. Công ty TNHH Trường Xuân

5,2

5.000

150

3. Công ty LD Đại Thái

8,393

1.256

100

II. Các dự án chưa triển khai : 1 dự án

6,748

7.000

105

1. XN sản xuất bánh kẹo- Cty CBTP Đông Đô

6,748

7.000

105

D. HUYỆN QUỲNH PHỤ : 4 DỰ ÁN

17,42

39.776

572

I. Các dự án đã sản xuất

9,314

27.943

470

1. Xí nghiệp may Hoàng Anh (Thăng Long)

1,2

5.000

300

2. Công ty TNHH Bàn Tay Việt

3,5

5.831

50

3. Nhà máy gạch Tuynel- Cty xây lắp II Thái Bình

4,614

17.112

120

II. Các dự án đang triển khai xây dựng

8,106

11.833

102

1. Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ Hương Nguyên

8,106

11.833

102

E. HUYỆN KIẾN XƯƠNG : 3 DỰ ÁN

16

2.517

340

I. Các dự án đã sản xuất

16

2.517

340

1. Nhà máy gạch Tuynel Cầu Cam- Cty xây lắp 3

7,5

Cơ sở cũ

160

2. NM gạch Tuynel Quốc Tuấn- Cty VLXD TB

5,5

Cơ sở cũ

130

3. Công ty TNHH Trang Hưng

3

2.517

50

F. HUYỆN TIỀN HẢI : 10 DỰ ÁN

95,739

175.770

1.547

I. Các dự án đã sản xuất: 6 dự án

57,599

121.770

1.143

1. Công ty nước giải khát Thành Công

6,885

13.631

200

2. Công ty Dệt 14-10

12,35

7.139

300

3. Công ty Hoàng Hải

23

30.000

350

4. NM gạch Tuynel 1- Công ty xây lắp Tiền Hải

5

45.000

120

5. NM gạch Tuynel 2- Công ty xây lắp Tiền Hải

6,189

20.000

120

6. Công ty TNHH Minh Đức

4,175

6.000

53

II. Các dự án đang triển khai xây dựng: 1 dự án

27,14

25.000

150

1. Công ty TNHH sản xuất VLXD GPI

27,14

25.000

150

III. Các dự án chưa triển khai xây dựng: 3 dự án

11

29.000

254

1. NM gạch Tuynel Sông Cá - Cty gạch men Long Hầu

6,2

14.000

120

2. Nhà máy cán thép Hoàng Nguyên

2,064

5.000

64

3. Nhà máy sản xuất bột giấy- Cty Tân Khánh Hà Nội

2,736

10.000

70

G. HUYỆN THÁI THUỴ : 4 DỰ ÁN

18,145

81.880

500

I. Các dự án đã sản xuất

18,145

81.880

500

1. Công ty TNHH Thiên Lý

2,1

6.880

50

2. Nhà máy gạch Tuynel Thái Thọ

6,045

30.000

150

3. Nhà máy gạch Tuynel Thái Nguyên

5,0

20.000

150

4. Nhà máy gạch Tuynel Sông Hoá

5,0

25.000

150

H. THỊ XÃ : 8 DỰ ÁN

382,697

63.045

1.470

I. Các dự án đã sản xuất: 4 dự án

147,999

5.417

970

1. NM sản xuất sợi PE-CD- Cty Đay Trà Lý

120

Cơ sở cũ

400

2. Công ty Cơ khí Trường Xuân

3,2

2.000

50

3. Công ty TNHH Bình Giang

10,595

2.132

450

4. Công ty Hợp Thành

14,204

1.285

70

II. Các dự án đang triển khai xây dựng: 3 dự án

210,775

55.628

380

1. Công ty giấy Sơn Nam

5,5

2.738,50

55

2. Công ty thương mại Hùng Cường

5,275

2.889

57

3. DN Thành Phong (SX lắp ráp thiết bị điện

200

50.000

268

III. Dự án chưa triển khai: 1 dự án

23,923

2.000

120

1. Trung tâm viễn thông Điện lực

23,923

2.000

120

TỔNG CỘNG : 65 DỰ ÁN

727,47

645.354

10.112

()
Album Video Xem tất cả
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn