Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
Tính đến 31/10/2004 trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có 12 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tống số vốn đầu tư lên đến 41.673.476 USD....

1. Công ty May LANLAN.

Giấy phép đầu tư số: 01/2000/GP-UB

Ngày cấp: 05/4/2000

Vốn đầu tư: 900.000 USD

Vốn pháp định: 700.000 USD

Diện tích sử dụng: 10.000 m2

Số lao động sử dụng: 600 người

Tình trạng hoạt động: Đã SX KD từ năm 2001

2. Công ty liên doanh ắc quy KORNAM

 

Giấy phép đầu tư số: 25/GP-TB

Ngày cấp: 27/8/2002

Vốn đầu tư: 2.368.970 USD

Vốn pháp định: 1.145.000 USD

Diện tích sử dụng: 15.000 m2

Số lao động sử dụng: 300 người

Tình trạng hoạt động: Đã SX KD từ năm 2003

3. Công ty Cổ phần khai thác KCN Đài Tín

Giấy phép đầu tư số: 2295/GP

Ngày cấp: 30/12/2002

Vốn đầu tư: 13.555.000 USD

Vốn pháp định: 4.000.000 USD

Diện tích sử dụng: 1.200.000 m2

Số lao động sử dụng: người

Tình trạng hoạt động: Đang triển khai

4. Công ty Trách nhiệm hữu hạn MSA-UNIMEX

Giấy phép đầu tư số: 10/GP-TB

Ngày cấp: 3/4/2003

Vốn đầu tư: 2.500.000 USD

Vốn pháp định: 800.000 USD

Diện tích sử dụng: 40.000 m2

Số lao động sử dụng: 1.500

Tình trạng hoạt động: Chưa triển khai

5. Công ty TNHH POONG SHIN VINA

Giấy phép đầu tư số: 28/GP-TB

Ngày cấp: 08/8/2003

Vốn đầu tư: 1.040.000 USD

Vốn pháp định: 850.000 USD

Diện tích sử dụng: 9.999 m2

Số lao động sử dụng: 300 người

Tình trạng hoạt động: Đang triển khai xây dựng

6. Công ty TNHH TAV

Giấy phép đầu tư số: 01/GP-TB

Ngày cấp: 12/5/2004

Vốn đầu tư: 11.500.000 USD

Vốn pháp định: 5.000.000 USD

Diện tích sử dụng: 40.000 m2

Số lao động sử dụng: 3.000 người

Tình trạng hoạt động: Đang triển khai xây dựng

7. Công ty TNHH Ivory Việt Nam

Giấy phép đầu tư số: 02/2000/GP-TB

Ngày cấp: 12/9/2000

Vốn đầu tư: 2.300.000 USD

Vốn pháp định: 800.000 USD

Diện tích sử dụng: 13.220 m2

Số lao động sử dụng: 1.774 người

Tình trạng hoạt động: Đã SXKD từ năm 2001

8. Công ty TNHH Quảng Thái

Giấy phép đầu tư số: 03/GP-TB

Ngày cấp: 20/2/2002

Vốn đầu tư: 360.000 USD

Vốn pháp định: 360.000 USD

Diện tích sử dụng: 5.000m2

Số lao động sử dụng: 50 người

Tình trạng hoạt động: Chưa triển khai

9. Công ty liên doanh TNHH Bình Giang

Giấy phép đầu tư số: 07/GP-TB

Ngày cấp: 20/2/2002

Vốn đầu tư: 688.000 USD

Vốn pháp định: 488.000 USD

Diện tích sử dụng: 2.132 m2

Số lao động sử dụng: 450 người

Tình trạng hoạt động: Đã SXKD từ năm 2003

10. Công ty TNHH Đại Thái

Giấy phép đầu tư số: 24/GP-TB

Ngày cấp: 26/8/2002

Vốn đầu tư: 545.000 USD

Vốn pháp định: 165.000 USD

Diện tích sử dụng: 1.256 m2

Số lao động sử dụng: 100 người

Tình trạng hoạt động: Đang triển khai

11. Công ty TNHH Điện máy ĐA-HOA

Giấy phép đầu tư số: 03/GP-TB

Ngày cấp: 03/02/2004

Vốn đầu tư: 222.000 USD

Vốn pháp định:

Diện tích sử dụng:

Số lao động sử dụng:

Tình trạng hoạt động: Hợp đồng hợp tác kinh doanh

12. Trung tâm dịch vụ và thương mại Đài Loan

Giấy phép đầu tư số: 02/GP-TB

Ngày cấp: 14/5/2004

Vốn đầu tư: 4.994.506 USD

Vốn pháp định: 2.209.200 USD

Diện tích sử dụng: 5.000 m2

Số lao động sử dụng: 8 người

Tình trạng hoạt động: Dự án của Đài Tín

()
Album Video Xem tất cả
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn