Ngành xây dựng Thái Bình: Khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Năm 2016 với nhiều khó khăn: thể chế chưa đồng bộ, chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng (theo Luật Xây dựng năm 2014) tăng lên nhiều so với những năm trước, thêm vào đó nhiệm vụ đột xuất UBND tỉnh giao cũng nhiều hơn, đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới nhưng ngành Xây dựng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Hoàng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng xung quanh kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Album Video Xem tất cả
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn