Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 09/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 2918/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Quyết định thành lập cụm công nghiệp Thụy Văn, huyện Thái Thụy.

Ngày 14/7/2017, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1897/QĐ-UBND Quyết định thành lập cụm công nghiệp Thụy Văn, huyện Thái Thụy.

Quyết định thành lập cụm công nghiệp Minh Tân, huyện Kiến Xương.

Ngày 14/7/2017, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1896/QĐ-UBND Quyết định thành lập cụm công nghiệp Minh Tân, huyện Kiến Xương.

Quyết định thành lập cụm công nghiệp Cồn Nhất, huyện Kiến Xương.

Ngày 14/7/2017, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1895/QĐ-UBND Quyết định thành lập cụm công nghiệp Cồn Nhất, huyện Kiến Xương.

Mở rộng cụm công nghiệp Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày 11/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1152/QĐ-UBND Mở rộng cụm công nghiệp Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vườn hoa Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình.

Ngày 09/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vườn hoa Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình.

Quyết định Thành lập cụm công nghiệp An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ngày 19/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 960/QĐ-UBND Quyết định Thành lập cụm công nghiệp An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lô đất No16-17-18, thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông Nam, tuyến tránh S1 tại phường Hoàng Diệu và xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình.

Ngày 19/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lô đất No16-17-18, thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông Nam, tuyến tránh S1 tại phường Hoàng Diệu và xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại tổ 3 phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình.

Ngày 18/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại tổ 3 phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư tại phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình.

Ngày 12/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 817/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư tại phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tổ 19, 20, phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình.

Ngày 12/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tổ 19, 20, phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư tại phường Đề Thám, thành phố Thái Bình.

Ngày 12/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư tại phường Đề Thám, thành phố Thái Bình.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lô B04 đến lô C-04 khu du lịch sinh thái Cồn Đen tại xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Ngày 03/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 750/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lô B04 đến lô C-04 khu du lịch sinh thái Cồn Đen tại xã Thái Đô, huyện Thái Thụy.

Điều chỉnh quy hoạch bến bãi trung chuyển, kinh doanh cát và vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020

Ngày 07/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 560/QĐ-UBND v/v điều chỉnh quy hoạch bến bãi trung chuyển, kinh doanh cát và vật liệu xây dựng ven sông trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Dự án xây dựng tổ hợp dịch vụ, thương mại và nhà ở phường Tiền Phong và xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình

Ngày 24/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng tổ hợp dịch vụ, thương mại và nhà ở phường Tiền Phong và xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.

Album Video Xem tất cả
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn