Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực xung quanh Đền Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
Ngày 04/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 3174/QĐ-UBND v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực xung quanh Đền Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

              Theo Quyết định đã được phê duyệt, Khu vực xung quanh Đền Đồng Bằng (giữ nguyên hiện trạng của Đền chính hiện có) thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ. Ranh giới cụ thể như sau:

Phía Đông giáp Quốc lộ 10 và dân cư thôn Đồng Bằng;

Phía Tây và Bắc giáp đất nông nghiệp thông Đồng Bằng;

Phía Nam giáp đường huyện 73 và dân cư thôn Đồng Bằng.

Tổng diện tích lập quy hoạch: 152.081 m2

Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Thái Bình;

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

Văn phòng Sở
()

Các tin khác

Album Video Xem tất cả
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn