V/v Ban hành quy chế tiếp công dân của sở Xây dựng Thái Bình.

                Ngày 07/6/2017, sở Xây dựng Thái Bình đã ban hành Quyết định sô 55/QĐ-SXD V/v Ban hành quy chế tiếp công dân của sở Xây dựng Thái Bình.

Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế tiếp công dân của sở Xây dựng Thái Bình, Quyết định này thay thế Quyết định số 46/QĐ-SXD ngày 28/4/2016 của Giám đốc sở Xây dựng Thái Bình và có hiệu lực kể từ ngày 07/6/2017.

            Nội dung chi tiết xem Tại đây

Văn phòng Sở
()

Các tin khác

Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn