Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm trong công tác Quản lý nhà nước về các lĩnh vực ngành Xây dựng.

Sáng ngày 25/3/2017, Sở Xây dựng Thái Bình đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực của ngành xây dựng. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình chủ trì hội nghị.

Sở Xây dựng báo cáo về dự thảo kế hoạch, chương trình phát triển nhà ở; quy định phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Sáng ngày 8/3/2017, UBND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến về dự thảo kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2017 và chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020; quy định phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh

Về việc đăng tải thông tin liên quan đến dự án khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp Damsan - lần 2

Ngày 08/4/2014, Sở Xây dựng có công văn số 223/SXD-HTKT về việc đăng tải thông tin liên quan đến dự án khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp Damsan lần 2.

Công bố thông tin về dự án khu dân cư đô thị phía Tây QL10, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Ngày 25/01/2014, Sở Xây dựng có công văn số 074/SXD-QHKT về việc Công bố thông tin về dự án khu dân cư đô thị phía Tây QL10, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Về việc đăng tải thông tin liên quan đến dự án khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp - Damsan

Ngày 09/12/2013, Sở Xây dựng có công văn số 933/SXD-QLHT về việc đăng tải thônhg tin liên quan đến dự án khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp - Damsan

Về việc điều chỉnh chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu di tích Lịch sử nhà Trần

Ngày 07/10/2013, Sở Xây dựng có công văn số 772/SXD-QH gửi UBND tỉnh Thái Bình va UBND huyện Quỳnh Phụ về việc điều chỉnh chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu di tích Lịch sử nhà Trần: Đình, đền bến tượng A Sào tại xã An Thái huyện Quỳnh Phụ

Về việc thực hiện Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngay 31/7/2013 của Bộ Xây dựng đề cử và lập hồ sơ đăng ký công trình chất lượng cao

Ngày 22/8/2013 Sở Xây dựng Thái Bình có công văn số 660/SXD-QLXD gửi các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, Thành phố, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Các chủ đầu tư, các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngay 31/7/2013 của Bộ Xây dựng đề cử và lập hồ sơ đăng ký công trình chất lượng cao

Về việc triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tại Thái Bình năm 2013

Thực hiện Quyết định 1081/QĐ-UBND, ngày 28/5/2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2013; Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức tập huấn, đào tạo kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cấp xã.

Về việc đăng ký, đề xuất đề tài, dự án khoa học công nghệ năm 2014

Ngày 09/9/2013 Sở Xây dựng Thái Bình có công văn số 706/SXD-QLXD gửi các đơn vị thuộc ngành xây dựng về việc đăng ký, đề xuất đề tài, dự án khoa học công nghệ năm 2014

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Ngày 03/9/2013 Sở Xây dựng Thái Bình có công văn số 690/SXD-QLXD về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Về việc công bố thông tin dự án Khu nhà ở xã hội tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ

Ngày 28/6/2013 Sở Xây dựng có công văn số 491/SXD-QH tin về việc công bố thông tin dự án Khu nhà ở xã hội tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ

Về việc công bố thông tin dự án Khu đô thị phía Nam thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

Ngày 28/6/2013 Sở Xây dựng có công văn số 490/SXD-QH tin về việc công bố thông tin dự án Khu đô thị phía Nam thành phố Thái Bình

Về việc công bố thông tin dự án Khu dân cư, khu nhà ở xã hội tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ngày 28/6/2013 Sở Xây dựng có công văn số 489/SXD-QH tin về việc công bố thông tin dự án Khu dân cư, khu nhà ở xã hội tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn