CreateChildControls(): Server Out Of Memory There is no memory on the server to run your program. Please contact your administrator with this problem.
at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.GetListItemDataWithCallback(String bstrUrl, String bstrListName, String bstrViewName, String bstrViewXml, SAFEARRAYFLAGS fSafeArrayFlags, ISP2DSafeArrayWriter pSACallback, ISPDataCallback pPagingCallback, ISPDataCallback pSchemaCallback) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetListItemDataWithCallback(String bstrUrl, String bstrListName, String bstrViewName, String bstrViewXml, SAFEARRAYFLAGS fSafeArrayFlags, ISP2DSafeArrayWriter pSACallback, ISPDataCallback pPagingCallback, ISPDataCallback pSchemaCallback) at Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection.EnsureListItemsData() at Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection.get_Count() at waTBVideoImage.LienKetWeb.ucLienKetWebSite.RecursivelyPopulate(DropDownList ddlParentID, Int32 ParentId, Int32 i) at waTBVideoImage.LienKetWeb.ucLienKetWebSite.LoadDataToCboParent(DropDownList ddlParentID) at waTBVideoImage.LienKetWeb.ucLienKetWebSite.Page_Load(Object sender, EventArgs e) at System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) at System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index) at wpTBVideoImage.wpTBLienKetWebSite.CreateChildControls()
Sở Xây dựng báo cáo về dự thảo kế hoạch, chương trình phát triển nhà ở; quy định phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Sáng ngày 8/3/2017, UBND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến về dự thảo kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2017 và chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020; quy định phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh
đ/c Hoàng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo tại cuộc họp sáng ngày 8/3.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự họp có đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, đồng chí Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng và một số sở, ngành liên quan.

Mục đích của kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2017 và chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020 nhằm đề xuất các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế để triển khai trong giai đoạn tiếp theo; xác định kế hoạch phát triển nhà ở trong giai đoạn 2017 - 2020 để bảo đảm hoàn thành mục tiêu chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 đã đề ra; xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở năm 2017 để kiểm soát công tác phát triển nhà ở năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đồng tình về kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2017 và chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về mặt chủ trương việc điều chỉnh, rà soát lại chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Căn cứ để điều chỉnh đó là những thay đổi trong các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến vấn đề nhà ở và đất ở; căn cứ vào thực tiễn nhu cầu nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh…

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2017 trên cơ sở rà soát sẽ xác định rõ hơn nhu cầu về phát triển nhà ở trên địa bàn các huyện, thành phố. Căn cứ vào nhu cầu được duyệt, nhu cầu nhà ở của người dân và đặc biệt từng bước thay đổi quan niệm đánh đồng giữa quỹ đất ở và quỹ nhà ở; ưu tiên phát triển quỹ nhà ở tập trung theo hướng nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại cao tầng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương căn cứ vào dự thảo kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2017 và chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020 để tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20/3; giao cho Sở Xây dựng căn cứ vào các ý kiến góp ý của các ngành, các địa phương để tiếp thu và tiếp tục hoàn chỉnh lần cuối trình UBND tỉnh trước ngày 31/3.

Sau ngày 31/3, UBND tỉnh giao cho Sở Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh chủ trì cùng với các ngành có liên quan thẩm định lại lần cuối và đối chiếu với các quy định hiện hành của pháp luật để hoàn chỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong đầu tháng 4/2017.

 

((baothaibinh.com.vn))

Các tin khác

Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn