Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

                  Ngày 22/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1279/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Theo Quyết định, số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình là 18 thủ tục. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2017 và thay thế Quyết định số 2590/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Nội dung chi tiết xem Tại đây

Văn phòng Sở
()
Album Video Xem tất cả
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn