Năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

STT

Tên tổ chức

Liên hệ

Lĩnh vực HÐXD

Thông tin khác

1

Cty CP tư vấn và xây dựng Hợp Hưng

- Giám đốc: Đỗ Văn Tám;

- Địa chỉ: Số 12, thôn Tân An, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

- Tư vấn thiết kế, thẩm tra công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: hạng III;
- Tư vấn giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: hạng III.

- Giấy chứng nhận kinh doanh do sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình cấp. Đăng ký lần đầu ngày 12/10/2009; Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 14/6/2016.

2

Cty CP Thiên Phú Thành

- Giám đốc: Nguyễn Xuân Hưng;

- Địa chỉ: Số 441, tổ 13, phường Trần Hưng Đạo, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Thi công công trình DD-CN: hạng III;

- Thi công công trình Giao thông: hạng III;

- Giám sát công trình DD-CN: hạng III;

- Giám sát công trình Giao thông: hạng III;

- Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình DD-CN: hạng III;

- Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình DD-CN: hạng III.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000494590

3

Cty CP xây dựng Thành Năm

- Giám đốc: Phùng Duy Đồng;

- Địa chỉ: Thôn Quả Quyết, xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

- Thi công công trình DD-CN: hạng II;

- Thi công công trình Giao thông: hạng II.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000673409

4

Cty TNHH xây dựng Thành Tiến

- Giám đốc: Hoàng Văn Nhiên;

- Địa chỉ: Thôn Tam Lạc 2, xã Vũ Lạc, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Thi công công trình DD-CN: hạng III;

- Thi công công trình Giao thông: hạng III.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000374543

5 Công ty CP tư vấn thiết kế 306

- Giám đốc: Nguyễn Văn Nghĩa

- Địa chỉ: Số 14-CL6, tổ 35, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Tư vấn khảo sát địa hình Hạng III;

- Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp Hạng II;

- Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông Hạng III;

- Tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình DD-CN Hạng II;

- Tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông Hạng III;

- Tư vấn giám sát thi công công trình dân dụng và công nghiệp Hạng III;

- Tư vấn giám sát thi công công trình giao thông Hạng III;

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000910762
6 Xí nghiệp 19 - Công ty TNHH MTV Duyên Hải

- Giám đốc: Vũ Ngọc Thản

- Địa chỉ: Số 01, phố Trần Thái Tông, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hạng II;    

-  Thi công xây dựng công trình giao thông Hạng II;

- Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Hạng II;                              

- Thi công xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT Hạng II.
Quyết định 4798/QĐ-BQP ngày 10/12/2011 Của Bộ Quốc phòng
7 Trung Tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng

- Giám đốc: Trần Đức Tiến

- Địa chỉ: Ngõ 239B, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Tư vấn giám sát thi công công trình dân dụng và công nghiệp Hạng II;

- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng Hạng II;

- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hạng III;

 

- Kiểm định xây dựng công trình dân dụng Hạng III.

Quyết định 3042/QĐ-UBND ngày 13/11/2003 của UBND tỉnh Thái Bình.
8 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Kiên Thành

- Giám đốc: Vũ Đức Dũng

- Địa chỉ: Thôn Xuân Trạch, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hạng II;

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình HTKT hạng III.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001009254
 9 Công ty CP Hưng Hải

- Giám đốc: Tô Văn Hưng

- Địa chỉ: Thôn Các Già, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
 - Thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Thi công xây dựng công trình giao thông Hạng III

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000351296
 10 Công ty TNHH xây dựng Quỳnh Trang  - Giám đốc: Nguyễn Hồng Lĩnh
 - Địa chỉ: Đường 217, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

 -  Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II
- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng II

 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000125233
 11 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT  - Giám đốc: Đặng Văn Thái
 - Địa chỉ: Số 1, đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 - Giám sát công tác xây dựng công trình NN và PTNT Hạng II
- Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng Hạng II
 Quyết định 2395/QĐ-UBND ngày 07/9/2016
 12 Công ty CP XD 89  - Giám đốc: Vũ Thị Tám
 - Địa chỉ: Số nhà 01, lô số 07, khu phố 2, khu đô thị Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TPTB.
 - Giám sát công tác xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III

- Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình giao thông Hạng III

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000399805
 13 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Phúc Thịnh  - Giám đốc: Đinh Đức Thịnh
 - Địa chỉ: Số nhà 54, ngõ 614, đường Lý Bôn, phường Kỳ Bá, thành phố TB.
 - Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001049881
 14 Công ty CP kiến trúc AHC   - Giám đốc: Trần Thị Thu Hạnh
 - Địa chỉ: Số nhà 17, ngõ 28, phố Đốc Nhưỡng, phường Đề Thám, TPTB.
 - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng Hạng II
- Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng II
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0803000569
 15 Công ty TNHH xây dựng và tư vấn Hoàng Minh  - Giám đốc: Nguyễn Ngọc Ly
 - Địa chỉ: Xóm 10, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
 - Giám sát công tác xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III

- Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Thi công xây dựng công trình giao thông Hạng II

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng II
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000319711
 16 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Phan Quỳnh  - Giám đốc: Phan Văn Quỳnh
 - Địa chỉ: Số 155D, khu 6 thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Thi công xây dựng công trình giao thông Hạng II

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng II

- Thi công xây dựng công trình HTKT Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình giao thông Hạng II

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng II

- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001012560
17  Công ty TNHH xây dựng Hoàng Đại Phát  - Giám đốc: Phạm Văn Chấn
 - Địa chỉ: Thôn Man Đích, xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình giao thông Hạng III

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III

- Thi công xây dựng công trình HTKT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000783634
 18 Công ty TNHH quy hoạch kiến trúc và đầu tư Phú Tâm  - Giám đốc: Phùng Tất Chính
 - Địa chỉ: Số 25, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 - Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DD và CN Hạng II
- Tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình DD và CN Hạng II
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001012585
 19 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng DMC  - Giám đốc: Vũ Thế Mạnh
 - Địa chỉ: Số 104, đường Chu Văn An, tổ 43, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 - Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình DD và CN hạng III

- Thi công xây dựng công trình giao thông hạng III

- Thi công xây dựng công trình HTKT hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001110381
 20 Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng 359  - Giám đốc: Đàm Thị Mến
 - Địa chỉ: Lô 34- NV4 khu dân cư Ao Phe, tổ 6, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.
 - Tư vấn khảo sát địa hình Hạng II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công NN và PTNT Hạng II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DD và CN Hạng III

- Tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình NN và PTNT Hạng II

- Tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng II

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình giao thông Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000416546
 21 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Trường An  - Giám đốc: Nguyễn Trường An
 - Địa chỉ: Xóm 7, xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN hạng II

- Thi công xây dựng công trình giao thông hạng II

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT hạng II 
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000302316
 22 Công ty CP tư vấn quy hoạch khảo sát thiết kế xây dựng Thái Bình  - Giám đốc: Bùi Văn Bảng
 - Địa chỉ: Số 188, đường Hai Bà Trưng, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 -  Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình Hạng II;

-  Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình DD và CN Hạng II;

-  Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng II;

-  Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II;

- Lập quy hoạch xây dựng Hạng III.

 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000214878
 23 Công ty TNHH xây dựng và phát triển nông thôn Thiên Phú  - Giám đốc: Lê Văn Phú
 - Địa chỉ: Xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.