Năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

STT

Tên tổ chức

Liên hệ

Lĩnh vực HÐXD

Thông tin khác

1

Cty CP tư vấn và xây dựng Hợp Hưng

- Giám đốc: Đỗ Văn Tám;

- Địa chỉ: Số 12, thôn Tân An, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

- Tư vấn thiết kế, thẩm tra công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: hạng III;
- Tư vấn giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: hạng III.

- Giấy chứng nhận kinh doanh do sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình cấp. Đăng ký lần đầu ngày 12/10/2009; Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 14/6/2016.

2

Cty CP Thiên Phú Thành

- Giám đốc: Nguyễn Xuân Hưng;

- Địa chỉ: Số 441, tổ 13, phường Trần Hưng Đạo, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Thi công công trình DD-CN: hạng III;

- Thi công công trình Giao thông: hạng III;

- Giám sát công trình DD-CN: hạng III;

- Giám sát công trình Giao thông: hạng III;

- Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình DD-CN: hạng III;

- Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình DD-CN: hạng III.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000494590

3

Cty CP xây dựng Thành Năm

- Giám đốc: Phùng Duy Đồng;

- Địa chỉ: Thôn Quả Quyết, xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

- Thi công công trình DD-CN: hạng II;

- Thi công công trình Giao thông: hạng II.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000673409

4

Cty TNHH xây dựng Thành Tiến

- Giám đốc: Hoàng Văn Nhiên;

- Địa chỉ: Thôn Tam Lạc 2, xã Vũ Lạc, Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Thi công công trình DD-CN: hạng III;

- Thi công công trình Giao thông: hạng III.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000374543

5 Công ty CP tư vấn thiết kế 306

- Giám đốc: Nguyễn Văn Nghĩa

- Địa chỉ: Số 14-CL6, tổ 35, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Tư vấn khảo sát địa hình Hạng III;

- Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp Hạng II;

- Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình giao thông Hạng III;

- Tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình DD-CN Hạng II;

- Tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông Hạng III;

- Tư vấn giám sát thi công công trình dân dụng và công nghiệp Hạng III;

- Tư vấn giám sát thi công công trình giao thông Hạng III.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000910762
6 Xí nghiệp 19 - Công ty TNHH MTV Duyên Hải

- Giám đốc: Vũ Ngọc Thản

- Địa chỉ: Số 01, phố Trần Thái Tông, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hạng II;    

-  Thi công xây dựng công trình giao thông Hạng II;

- Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Hạng II;                              

- Thi công xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT Hạng II.
Quyết định 4798/QĐ-BQP ngày 10/12/2011 Của Bộ Quốc phòng
7 Trung Tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng

- Giám đốc: Trần Đức Tiến

- Địa chỉ: Ngõ 239B, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Tư vấn giám sát thi công công trình dân dụng và công nghiệp Hạng II;

- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng Hạng II.
Quyết định 3042/QĐ-UBND ngày 13/11/2003 của UBND tỉnh Thái Bình.
8 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Kiên Thành

- Giám đốc: Vũ Đức Dũng

- Địa chỉ: Thôn Xuân Trạch, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hạng II;

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình HTKT hạng III.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001009254
 9 Công ty CP Hưng Hải

- Giám đốc: Tô Văn Hưng

- Địa chỉ: Thôn Các Già, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
 - Thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Thi công xây dựng công trình giao thông Hạng III

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000351296
 10 Công ty TNHH xây dựng Quỳnh Trang  - Giám đốc: Nguyễn Hồng Lĩnh
 - Địa chỉ: Đường 217, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

 -  Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II
- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng II

 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000125233
 11 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT  - Giám đốc: Đặng Văn Thái
 - Địa chỉ: Số 1, đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 - Giám sát công tác xây dựng công trình NN và PTNT Hạng II
- Quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng Hạng II
 Quyết định 2395/QĐ-UBND ngày 07/9/2016
 12 Công ty CP XD 89  - Giám đốc: Vũ Thị Tám
 - Địa chỉ: Số nhà 01, lô số 07, khu phố 2, khu đô thị Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, TPTB.
 - Giám sát công tác xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III

- Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình giao thông Hạng III

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000399805
 13 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Phúc Thịnh  - Giám đốc: Đinh Đức Thịnh
 - Địa chỉ: Số nhà 54, ngõ 614, đường Lý Bôn, phường Kỳ Bá, thành phố TB.
 - Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001049881
 14 Công ty CP kiến trúc AHC   - Giám đốc: Trần Thị Thu Hạnh
 - Địa chỉ: Số nhà 17, ngõ 28, phố Đốc Nhưỡng, phường Đề Thám, TPTB.
 - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng Hạng II
- Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng II
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0803000569
 15 Công ty TNHH xây dựng và tư vấn Hoàng Minh  - Giám đốc: Nguyễn Ngọc Ly
 - Địa chỉ: Xóm 10, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
 - Giám sát công tác xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông Hạng III

- Giám sát công tác xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III

- Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Thi công xây dựng công trình giao thông Hạng II

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng II
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000319711
 16 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Phan Quỳnh  - Giám đốc: Phan Văn Quỳnh
 - Địa chỉ: Số 155D, khu 6 thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Thi công xây dựng công trình giao thông Hạng II

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng II

- Thi công xây dựng công trình HTKT Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình giao thông Hạng II

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng II

- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001012560
17  Công ty TNHH xây dựng Hoàng Đại Phát  - Giám đốc: Phạm Văn Chấn
 - Địa chỉ: Thôn Man Đích, xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình giao thông Hạng III

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III

- Thi công xây dựng công trình HTKT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000783634
 18 Công ty TNHH quy hoạch kiến trúc và đầu tư Phú Tâm  - Giám đốc: Phùng Tất Chính
 - Địa chỉ: Số 25, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 - Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DD và CN Hạng II
- Tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình DD và CN Hạng II
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001012585
 19 Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng DMC  - Giám đốc: Vũ Thế Mạnh
 - Địa chỉ: Số 104, đường Chu Văn An, tổ 43, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 - Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình DD và CN hạng III

- Thi công xây dựng công trình giao thông hạng III

- Thi công xây dựng công trình HTKT hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001110381
 20 Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng 359  - Giám đốc: Đàm Thị Mến
 - Địa chỉ: Lô 34- NV4 khu dân cư Ao Phe, tổ 6, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.
 - Tư vấn khảo sát địa hình Hạng II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công NN và PTNT Hạng II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế công trình DD và CN Hạng III

- Tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình NN và PTNT Hạng II

- Tư vấn lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng II

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình giao thông Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000416546
 21 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Trường An  - Giám đốc: Nguyễn Trường An
 - Địa chỉ: Xóm 7, xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN hạng II

- Thi công xây dựng công trình giao thông hạng II

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT hạng II 
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000302316
 22 Công ty CP tư vấn quy hoạch khảo sát thiết kế xây dựng Thái Bình  - Giám đốc: Bùi Văn Bảng
 - Địa chỉ: Số 188, đường Hai Bà Trưng, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 -  Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình Hạng II

-  Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình DD và CN Hạng II

-  Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng II

-  Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000214878
 23 Công ty TNHH xây dựng và phát triển nông thôn Thiên Phú  - Giám đốc: Lê Văn Phú
 - Địa chỉ: Xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III
- Thi công xây dựng công trình giao thông Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000870975
 24 Công ty CP thiết kế xây dựng kiến trúc nhà xanh  - Giám đốc: Nguyễn Văn Long
 - Địa chỉ: Lô 33, khu tái định cư, tổ 14, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.
 - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng II  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001064304
 25 Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Delta  - Giám đốc: Đỗ Viết Cần
 - Địa chỉ: Số 76, đường Phạm Ngũ Lão, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000664210
 26 Công ty CP xây dựng và phát triển nông thôn  - Giám đốc: Nguyễn Phú Huynh
 - Địa chỉ: Khu II, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Thi công xây dựng công trình giao thông Hạng III

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000300975
 27 Công ty cổ phần xây dựng Tuấn Tú An Quý  - Giám đốc: Nguyễn Bá Cải
 - Địa chỉ: Xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
 - Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II
- Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000500170
 28 Công ty TNHH thiết kế kiến trúc xây dựng Hùng Cường  - Giám đốc: Nguyễn Mạnh Hùng
 - Địa chỉ: Số 228, đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Tư vấn lập quy hoạch xây dựng Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình HTKT Hạng III

- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình HTKT Hạng III.
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000262310
 29 Công ty TNHH xây dựng Tuyết Hào  - Giám đốc: Nguyễn Thanh Hào
 - Địa chỉ: Xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II;
- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu đường bộ) Hạng III.
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000716469
 30 Công ty cổ phần thiết kế kiến trúc và xây dựng Tống Việt  - Giám đốc: Tống Văn Thiệp
 - Địa chỉ: CH12, tầng 4, nhà CT2, khu phố 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình DD và CN Hạng III
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng III 
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001022093 
 31 Công ty cổ phần xây dựng cơ bản Quỳnh Phụ  - Giám đốc: Nguyễn Trường Giang
 - Địa chỉ: Khu 3B, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình giao thông Hạng III

- Thi công xây dựng công trình HTKT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000294601
 32 Công ty TNHH đầu tư và xây dựng An Ninh  - Giám đốc: Nguyễn Văn Tuyến
 - Địa chỉ: Thôn Dục Linh 2, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000386066
 33 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình  - Giám đốc: Nguyễn Quang Anh
 - Địa chỉ: Số 274, đường Trần Thánh Tông, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 - Giám sát công tác thi công xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ Hạng II  Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh Thái Bình 
 34 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tiền Hải  - Giám đốc: Phạm Văn Dung
 - Địa chỉ: Thôn Quân Trạch, xã Tây Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình giao thông Hạng III

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000983873
 35 Công ty cổ phần Đông Đô – Thái Bình  - Giám đốc: Phạm Văn Hướng
 - Địa chỉ: Thôn Tân Thành, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Thi công xây dựng công trình giao thông Hạng II

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng II 
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000727541
 36 Công ty TNHH xây dựng An Mỹ   - Giám đốc: Nguyễn Văn Phúc
 - Địa chỉ: Thôn Tô Đàm, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình giao thông Hạng III

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0802000426
 37 Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Cường Phát  - Giám đốc: Khổng Văn Cường
 - Địa chỉ: Số nhà 43, phố Đoàn Nguyễn Tuấn, tổ 13, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
 - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng III
- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III 
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001058420
 38 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Hiếu  - Giám đốc: Bùi Quang Dũng
- Địa chỉ: Thôn Tiên Bá, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0803000247
 39 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng FCT Việt Nam   - Giám đốc: Nguyễn Thị Thu
- Địa chỉ: Số 332, đường Lý Bôn, tổ 20, Phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 - Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000669868
 40 Công ty TNHH đầu tư xây dựng và tư vấn thiết kế Á Châu  - Giám đốc: Bùi Thọ Tiến
- Địa chỉ: Số nhà 332, đường Lê Thánh Tông, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 - Lập quy hoạch xây dựng Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình HTKT Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình HTKT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001002636 
 41 Công ty TNHH đo đạc bản đồ và tư vấn xây dựng TDT  - Giám đốc: Phạm Văn Tuệ
- Địa chỉ: Số nhà 18/01, ngách 18, ngõ 33, phố Phạm Thế Hiển, tổ 14A, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 - Khảo sát địa hình Hạng II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) Hạng II

- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình DD và CN Hạng III;

- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ) Hạng II

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001037967
 42 Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và thí nghiệm công trình  - Giám đốc: Vũ Trọng Chính
- Địa chỉ: số 384, đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 - Khảo sát địa hình Hạng II
- Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình Hạng II
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000670341
 43 Công ty cổ phần xây dựng công trình Minh Anh  - Giám đốc: Nguyễn Văn Công
- Địa chỉ: Khu Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
 - Khảo sát địa hình Hạng II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) Hạng II

- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông (Cầu, đường bộ) Hạng II

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) Hạng II

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000966010
 44 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Việt Nam  - Giám đốc: Bùi Quang Đại
- Địa chỉ: Lô 375, khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 - Tư vấn lập quy hoạch xây dựng Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III

- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000453178
 45 Công ty cổ phần xây dựng Hitech  - Giám đốc: Nguyễn Đăng Hiến
- Địa chỉ: Lô 11-B2, khu B tái định cư, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III

- Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng II

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III

- Thi công xây dựng công trình HTKT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000700941
 46 Công ty cổ phần tư vấn kiểm định Thái Bình  - Giám đốc: Nguyễn Thành Trung
- Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
 - Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001059819
 47 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại HCT

- Giám đốc: Đỗ Xuân Tuấn

- Địa chỉ: Số nhà 07, ngõ 50, đường Lý Bôn, tổ 2, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 -  Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III

- Thi công xây dựng công trình HTKT Hạng III

 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000810782

 48 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Thái Bình

- Giám đốc: Vũ Ngọc Thưởng

- Địa chỉ: Số nhà 07, ngõ 50, đường Lý Bôn, tổ 2, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

 - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình HTKT Hạng III

- Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000944560
 49 Công ty cổ phần xây lắp Minh Khánh 

 - Giám đốc: Đặng Văn Thắng

- Địa chỉ: Số nhà 41, phố Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
 - Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001069623 
 50 Công ty cổ phần xây dựng giao thông vận tải số I

 - Giám đốc: Nguyễn Văn Thự

- Địa chỉ: Khu 3A, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III
- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000316573
 51 Công ty TNHH xây dựng Ngọc Thêu

 - Giám đốc: Phạm Ngọc Thịnh

- Địa chỉ: Thôn Nghĩa, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000260063
 52 Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đông Hưng

 - Giám đốc: Mai Văn Thắng

- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đông La, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng II

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III

- Thi công xây dựng công trình HTKT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000139405
 53 Công ty xây dựng Thanh Quang

 - Giám đốc: Đỗ Ngọc

- Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 073827
 54 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Lam Sơn Thái Bình

 - Giám đốc: Nguyễn Như Kiên

- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Xuân Quang, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001061920
 55 Công ty cổ phần Anh Dương  - Giám đốc: Nguyễn Tân Dương
- Địa chỉ: Thôn Bùi, xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000508772
 56 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại 259 Thái Bình  - Giám đốc: Nguyễn Văn Trọng
- Địa chỉ: Lô 22/12, tổ 37, khu đô thị Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
 - Thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp) Hạng III   - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000943119
 57  Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Xuân Công   - Giám đốc: Đỗ Văn Tùng
- Địa chỉ: Thôn Bắc Ô Trình, xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình HTKT Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình HTKT Hạng III 
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000919518
 58  Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nam Minh Phát  - Giám đốc: Đoàn Văn Nghinh
- Địa chỉ: Thôn Bình Sơn, xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001007899 
 59  Công ty TNHH xây lắp và thương mại Ninh Anh   - Giám đốc: Vũ Cẩm Lai
- Địa chỉ: Số nhà 22, ngõ 56, đường Trần Khánh Dư, tổ 44, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp) Hạng III   - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000517495
  60 Công ty TNHH tư vấn xây dựng 3DMAX  - Giám đốc: Nguyễn Tân Khang
- Địa chỉ: Số 07/84, phố Trần Khánh Dư, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình HTKT Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000772865
  61 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đại Hùng  - Giám đốc: Bùi Văn Hưng
- Địa chỉ: Xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng II

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng II 
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000441020
  62 Công ty TNHH xây dựng Hồng Minh  - Giám đốc: Vũ Công Dính
- Địa chỉ: Km1, đường 223, thôn Minh Xuyên, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng II

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng II
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0802000614
  63 Công ty xây dựng Phú Hưng  - Giám đốc: Nguyễn Trọng Thiểm
- Địa chỉ: Số 07/257, phố Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0802000003
  64 Công ty cổ phần xây dựng Minh Trung  - Giám đốc: Nguyễn Trung Chiến
- Địa chỉ: Khu Tân Tiến, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III

- Thi công xây dựng công trình HTKT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000412887
  65 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thiết kế Phú Thăng Long  - Giám đốc: Đào Văn Đại
- Địa chỉ: Xóm 9, xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng II

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng II

- Thi công xây dựng công trình HTKT Hạng II
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000229747
  66 Công ty TNHH Hải Thụy

- Giám đốc: Phạm Đăng Văn

- Địa chỉ: Số 171, phố Hùng Thắng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000233905
  67 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc Á Âu  - Giám đốc: Mai Văn Thơi
- Địa chỉ: Lô 110, khu quy hoạch giáp làng trẻ em SOS, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 - Lập quy hoạch xây dựng Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình HTKT Hạng III

- Khảo sát địa hình Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình HTKT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000540134
  68 Công ty cổ phần xây lắp 5 Thái Bình  - Giám đốc: Phùng Văn Hoan
- Địa chỉ: Số 400, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III
- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III 
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000283864
  69 Công ty TNHH xây lắp và thương mại Thái Bình  - Giám đốc: Nhâm Cao Phong
- Địa chỉ: Số 38, đường Kỳ Đồng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1001046922
  70 Công ty xây dựng Dũng Mai  - Giám đốc: Phạm Đức Chỉnh
- Địa chỉ: Xóm 4, xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III

- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0802000300
  71 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Toàn Thắng  - Giám đốc: Nguyễn Tiến Mạnh
- Địa chỉ: Số nhà 69, đường Doãn Khuê, thôn Phúc Khánh, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 - Khảo sát địa hình Hạng II
- Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình Hạng II
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000416835
  72  Công ty TNHH xây lắp Vũ An  - Giám đốc: Vũ Minh Lập
- Địa chỉ: Số nhà 40, khu Cộng Hòa, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng II  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000186797
73 Công ty cổ phần Thành Đạt  - Giám đốc: Phạm Văn Chiến
- Địa chỉ: Thôn Hữu, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III;

- Thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III;

- Thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng III;

- Thi công xây dựng công trình HTKT Hạng III.
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000284480.
  74 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông thủy lợi Thuận Thiên  - Giám đốc: Vũ Trọng Đạt
- Địa chỉ: Số nhà 211, đường Long Hưng, tổ 37, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 - Khảo sát địa hình Hạng II;

- Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình Hạng II;

- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình NN và PTNT Hạng II;

- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III;

- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình DD và CN Hạng III;

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình NN và PTNT Hạng II;

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III;

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình DD và CN Hạng III;

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình NN và PTNT Hạng II;

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ) Hạng III;

- Giám sát công tác thi công xây dựng công trình DD và CN Hạng III.
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000705192.
  75 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng điện TSĐ  - Giám đốc: Trần Văn Đương
- Địa chỉ: L8/6, khu phố 5, khu đô thị mới Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp Hạng III.  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000694952.
  76 Công ty TNHH phát triển công  nghiệp Hải Hùng  - Giám đốc: Đỗ Duy Hùng
- Địa chỉ: Số nhà 43, khu Trung Hưng 1, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
 - Thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp Hạng II.  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000302330.
  77 Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng VCT  - Giám đốc: Nguyễn Ngọc Vinh
- Địa chỉ: Thôn Quyến, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- Thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp Hạng III.   - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000496118.

 

 

 

Phòng QL Kinh tế và Tổng hợp
()
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn