Thủ tục 11: Thẩm định bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng

(Được áp dụng đối với dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha, nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư):

Thủ tục 14: Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

(bao gồm: Các công trình cấp 1, cấp 2; công trình tôn giáo, tín ngưỡng, công trình di tích lịch sử - văn hóa; các công trình của các tổ chức nằm ven quốc lộ, tỉnh lộ, trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài không nằm trong các Khu công nghiệp).

Thủ tục 15: Cấp Giấy phép xây dựng công trình theo tuyến

(Bao gồm: các công trình cấp 1, cấp 2, công trình thuộc địa giới hành chính 2 huyện trở lên; các công trình của các tổ chức nằm ven quốc lộ, tỉnh lộ, trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài không nằm trong các Khu công nghiệp).

Album Video Xem tất cả
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn