Lịch công tác của Sở Xây Dựng

Tuần trước Tuần thứ 4 năm 2019
(Từ ngày: 21/01/2019 - Đến ngày: 27/01/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 21/01/2019
Thứ ba 22/01/2019
Thứ tư 23/01/2019
Thứ năm 24/01/2019
Thứ sáu 25/01/2019
Thứ bảy 26/01/2019
Chủ nhật 27/01/2019
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn