Lịch công tác của Sở Xây Dựng

Tuần trước Tuần thứ 5 năm 2019
(Từ ngày: 28/01/2019 - Đến ngày: 03/02/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 28/01/2019
Thứ ba 29/01/2019
Thứ tư 30/01/2019
Thứ năm 31/01/2019
Thứ sáu 01/02/2019
Thứ bảy 02/02/2019
Chủ nhật 03/02/2019
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn