Lịch công tác của Sở Xây Dựng

Tuần trước Tuần thứ 45 năm 2017
(Từ ngày: 30/10/2017 - Đến ngày: 05/11/2017)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 30/10/2017
Thứ ba 31/10/2017
Thứ tư 01/11/2017
Thứ năm 02/11/2017
Thứ sáu 03/11/2017
Thứ bảy 04/11/2017
Chủ nhật 05/11/2017
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn