Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
113/QĐ-SXD 29/09/2017 PGĐ Phạm Văn Hiền V/v Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức
964/QĐ-BXD 20/09/2017 TT Bùi Phạm Khánh Công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình
970/QĐ-BXD 21/09/2017 Lê Quang Hùng v/v Ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
03/CT-BXD 13/09/2017 Lê Quang Hùng V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
08/2017/QĐ-UBND 20/07/2017 CT Nguyễn Hồng Diên Ban hành quy định phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Thái Bình
74/QĐ-SXD 11/07/2017 PGĐ Phạm Văn Hiền V/v Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức
71/QĐ-SXD 06/07/2017 PGĐ Phạm Văn Hiền V/v Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức
1068/SXD-QLXD 10/07/2017 PGĐ Phạm Văn Hiền V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng và Công điện số 1432/CĐ-BXD ngày 23/6/2017 của Bộ Xây dựng.
1010/SXD-QLKT 04/07/2017 PGĐ Phạm Văn Hiền V/v Hướng dẫn thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề; chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.
1768/QĐ-UBND 30/06/2017 CT Nguyễn Hồng Diên Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Đông La, huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình.
  ..  
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn