Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
249/QĐ-UBND 24/01/2018 PCT Phạm Văn Xuyên công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh Thái Bình ban hành đến ngày 31/12/2017 hết hiệu lực thi hành.
251/QĐ-UBND 24/01/2018 CT Nguyễn Hồng Diên phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến năm 2020 định hướng đến năm 2025.
14/2017/TT-BXD 28/12/2017 TT Phan Thị Mỹ Linh Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
12/2017/TT-BXD 30/11/2017 TT Phan Thị Mỹ Linh Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị
13/2017/TT-BXD 08/12/2017 TT Bùi Phạm Khánh Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
376/BC-SXD 04/12/2017 GĐ Hoàng Văn Thành Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2017
203/BC-SXD 15/06/2017 GĐ Hoàng Văn Thành Báo cáo kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017
02/HD-SXD 21/11/2017 GĐ Hoàng Văn Thành Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017.
2918/QĐ-UBND 09/11/2017 CT Nguyễn Hồng Diên Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 cụm công nghiệp Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
10/2017/TT-BXD 29/09/2017 TT Bùi Phạm Khánh Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.
  ..  
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn