Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
02/HD-SXD 21/11/2017 GĐ Hoàng Văn Thành Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017.
2918/QĐ-UBND 09/11/2017 CT Nguyễn Hồng Diên Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 cụm công nghiệp Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
10/2017/TT-BXD 29/09/2017 TT Bùi Phạm Khánh Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.
126/QĐ-SXD 06/11/2017 PGĐ Phạm Văn Hiền V/v cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức
119/QĐ-SXD 13/10/2017 PGĐ Phạm Văn Hiền V/v cấp chứng chỉ năng lực HĐXD cho tổ chức
113/QĐ-SXD 29/09/2017 PGĐ Phạm Văn Hiền V/v Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức
964/QĐ-BXD 20/09/2017 TT Bùi Phạm Khánh Công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình
970/QĐ-BXD 21/09/2017 Lê Quang Hùng v/v Ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
03/CT-BXD 13/09/2017 Lê Quang Hùng V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
08/2017/QĐ-UBND 20/07/2017 CT Nguyễn Hồng Diên Ban hành quy định phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Thái Bình
  ..  
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 138, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173 Email: soxaydung@thaibinh.gov.vn