MỘT SỐ NÉT VỀ SỞ XÂY DỰNG THÁI BÌNH

 

Vào ngày 03/10/1959 Chủ tịch UB hành chính tỉnh Thái Bình đã ban hành quyết định thành lập Ty Kiến trúc Thái Bình (nay là Sở Xây dựng Thái Bình), một ngành kinh tế kỹ thuật trọng yếu của tỉnh. Nhiệm vụ chính trị lúc này là xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất của tỉnh sau hòa bình 1954, là tiền đề thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III đã đề ra.

Những ngày đầu thành lập, lực lượng còn non trẻ, trụ sở, trang thiết bị còn rất thô sơ, nhưng tập thể cán bộ CNVC Sở Xây dựng nói riêng và ngành Xây dựng nói chung đã thể hiện và hội tụ đầy đủ năng lực, phẩm chất của những con người quả cảm, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng vượt qua khó khăn gian khổ để vươn lên. công tác quy hoạch đô thị đã được quan tâm; lực lượng thi công xây lắp được thành lập; sản xuất VLXD và nhà máy nước Thị xã được XD. Chỉ trong thời gian ngắn hàng trăm công trình do ngành đảm nhận đã được xây dựng và đến nay những công trình đó vẫn còn nguyên giá trị như minh chứng lịch sử, đóng vai trò nền móng cho ngành Xây dựng phát triển ở giai đoạn đầu. Có thể nói đó là những đóng góp đầu tiên của Sở Xây dựng cũng như ngành Xây dựng Thái Bình cho sự nghiệp phát triển KT XH của tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

Trong công cuộc đổi mới từ 1986 đến nay, ngành Xây dựng lại khẳng định vai trò đi đầu trong thực hiện đổi mới DN và đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới. Công tác quản lý nhà nước về Xây dựng ngày được củng cố tăng cường, đặc biệt là quy hoạch XD, đã tham mưu giúp UBND tỉnh hoàn thành quy hoạch Thành phố đạt tiêu chuẩn đô thị loại 3 và được công nhận là thành phố vào năm 2004; Hàng loạt các đô thị mới cũng được phê duyệt như: thị trấn An Bài, Hưng Nhân, Tiên Hưng, Phú Sơn, Thái Ninh, Nam Trung…Song song với quy hoạch XD phát triển đô thị nhiều khu CN, cụm CN, điểm CN, làng nghề, các khu dân cư đô thị cũng được QH chi tiết đang được XD, thu hút hàng trăm dự án, sử dụng hàng vạn lao động, góp phần đưa tăng trưởng kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực.

Quá trình phấn đấu, cống hiến của ngành Xây dựng đã được Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Xây dựng ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý. Toàn ngành đã có 7 đơn vị được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng II, hạng III, cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2003, Sở Xây dựng được nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng III trong thời kỳ đổi mới và năm 2008 lại vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng II đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng.

Với truyền thống trên 50 năm xây dựng và trưởng thành, Sở Xây dựng Thái Bình cũng như ngành Xây dựng Thái Bình sẽ tiếp tục phấn đấu, không ngừng đổi mới, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết nhất trí để thực hiện thành công mong muốn của Bác Hồ đã để lại trong di chúc: “Xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.