1. Ban Quản lý nhà ở sinh viên Thành phố Thái Bình

Ban Quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo Chi thường xuyên và Chi đầu tư, trực thuộc Sở Xây dựng, có chức năng tiếp nhận, quản lý, sử dụng quỹ nhà ở theo đúng mục đích; đồng thời thực hiện bảo trì, duy tu, sửa chữa, quản lý công trình được giao quản lý đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường và đáp ứng điều kiện hoạt động ổn định công trình xây dựng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Ban Quản lý nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình được tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ; được quyết định các biện pháp thực hiện nhiệm vụ sau:

- Lưu trữ hồ sơ hoàn công công trình nhà ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật để quản lý khi sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng theo đúng quy định;

- Xây dựng tiêu chí bình xét điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng sinh viên được thuê theo thứ tự ưu tiên phù hợp với quỹ nhà ở hiện có;

- Hàng năm, đơn vị cùng với các nhà trường xây dựng kế hoạch, tổng hợp nhu cầu sử dụng nhà ở cho sinh viên để phân bổ chỉ tiêu, lập sơ đồ bố trí sắp xếp chỗ ở cho sinh viên thuê đúng theo quy định của tiêu chí đã bình xét;

- Ký kết hợp đồng cho thuê nhà ở với từng sinh viên, kể cả hợp đồng sử dụng các dịch vụ điện, nước;

- Ban hành nội quy, quy chế quản lý của khu nhà ở sinh viên, thông báo công khai để sinh viên và các tổ chức cá nhân liên quan biết; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy;

- Quản lý, khai thác nhà tập thể 5 tầng (được tiếp nhận từ Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình) theo đúng quy định của pháp luật;

- Thu và quản lý, sử dụng các nguồn thu đúng quy định của nhà nước đã duyệt hàng năm;

- Tổ chức đăng ký tạm trú cho sinh viên và tổ chức trực khu nhà ở 24 giờ trong ngày;

- Phối hợp với các cơ quan y tế, cơ quan phòng cháy chữa cháy, cơ sở đào tạo và chính quyền địa phương, công an khu vực thực hiện kiểm soát về phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội cho khu nhà;

- Hàng năm, lập kế hoạch bảo trì, bao gồm: duy tu, sửa chữa nhỏ, sửa chữa lớn trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Quản lý viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của Ban Quản lý đúng theo quy định hiện hành của pháp luật;

- Quyết định các biện pháp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện đơn vị, kế hoạch của cơ quan cấp trên giao bảo đảm chất lượng, tiến độ;

- Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ cho sinh viên tại khu kí túc xá bảo đảm đúng quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu đời sống và sinh hoạt của sinh viên.

2. Viện Quy hoạch xây dựng

Nhiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước về kiến trúc và quy hoạch xây dựng, môi trường, cảnh quan để áp dụng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương;

Giúp Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn quy hoạch tổng thể đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh báo cáo Sở Xây dựng trình UBND tỉnh và Bộ Xây dựng phê duyệt theo phân cấp;

Lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng liên tỉnh theo yêu cầu của Bộ Xây dựng và quy hoạch chung xây dựng các đô thị, nông thôn, quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp, khu đô thị, các điểm dân cư nông thôn và các quy hoạch xây dựng khác theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Giúp Sở Xây dựng và UBND tỉnh trong công tác phản biện quy hoạch xây dựng theo quy định của Luật Quy hoạch;

Giúp Sở Xây dựng thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng (không do Viện Quy hoạch Xây dựng lập) trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Giúp Sở Xây dựng triển khai một số nội dung quản lý về công tác kiến trúc, quy hoạch;

Thực hiện các công việc tư vấn xây dựng như: Lập dự án đầu tư xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế quy hoạch chi tiết, thiết kế công trình dân dụng- công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, cung cấp tư liệu, số liệu liên quan đến quy hoạch xây dựng;

Tư vấn giám sát kỹ thuật xây dựng công trình;

Đo đạc, khảo sát địa hình, khoan khảo sát địa chất và thí nghiệm cơ lý mẫu đất phục vụ công tác quy hoạch và thiết kế công trình, thí nghiệm vật liệu xây dựng;

Thẩm tra các đồ án thiết kế xây dựng công trình;

Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn đấu thầu xây dựng;

Tổ chức thi sáng tác, tuyển chọn các phương án quy hoạch, thiết kế do chủ đầu tư yêu cầu.

Thực hiện các nhiệm vụ công việc khác do Sở Xây dựng giao.

3. Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Kiểm định và đánh giá chất lượng công trình xây dựng mới, công trình đã được đưa vào sử dụng, công trình sửa chữa cải tạo nâng cấp, các công trình cần chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc thanh lý, các trang thiết bị nội thất, xác định các nguyên nhân hư hỏng, đề xuất biện pháp khắc phục.

Thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng và bán thành phẩm xây dựng, xác định các chỉ tiêu cơ lý, hoá học của các mẫu vật tư, vật liệu xây dựng như: Gạch, cát, đá sỏi, thép, xi măng, vữa xây, vữa bê tông của các công trình xây dựng. Kiểm tra xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của bán thành phẩm xây dựng như: Cấu kiện bê tông đúc sẵn, hàm lượng cốt thép trong bê tông, cường độ khối xây, cường độ bê tông đúc tại chỗ trong công trình và hạng mục công trình, độ chặt của cát và đất san nền, các sản phẩm xây dựng khác.