CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

1. Viện quy hoạch xây dựng

Điện thoại: 0227.3.840.291

Địa chỉ: 138 Lê Lợi, Thành phố Thái Bình 
Viện trưởng: Ông Phùng Văn Chiến           - Email: pvchien.sxd@thaibinh.gov.vn
Điện thoại: 0227.6.250.963
2. Trung tâm kiểm định chất lượng công trình XD

Địa chỉ: Ngõ 239B, Đường Trần Hưng Đạo, Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Giám đốc: Ông Trần Đức Tiến                    - Email: tdtien.sxd@thaibinh.gov.vn             
Phó giám đốc: Nguyễn Văn Kha                 - Email: nvkha.sxd@thaibinh.gov.vn
3. Ban quản lý nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình

Phó Trưởng ban (Phụ trách Ban): Phạm Ngọc Long     - Email: pnlong.sxd@thaibinh.gov.vn

Địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình