CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

1. Viện quy hoạch xây dựng

Điện thoại: 0227.3.840.291

Địa chỉ: 138 Lê Lợi, Thành phố Thái Bình 
Viện trưởng: Ông Phùng Văn Chiến
Điện thoại: 0227.6.250.963
2. Trung tâm kiểm định chất lượng công trình XD

Giám đốc: Ông Trần Đức Tiến
Điện thoại:
Phó giám đốc: Nguyễn  Văn Kha
Điện thoại:

3. Ban quản lý nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình

Trưởng ban: Ông Phí Văn Sơn

Địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình