Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 16 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục test UBND tỉnh

test

Mẫu biểu Đã có hiệu lực
Thủ tục 13: thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - Mã hồ sơ TTHC: BXD-TBH-263382 UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng, đơn vị quản lý vận hành nhà ở

Thủ tục hành chính
Thủ tục 15: thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh - Mã hồ sơ TTHC: BXD-TBH-263377 UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng.

Thủ tục hành chính
Thủ tục 11: cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước - Mã hồ sơ TTHC: BXD-TBH-263379 UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng.

Thủ tục hành chính
Thủ tục 14: bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước - Mã hồ sơ TTHC: BXD-TBH-263381 UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở

- Cơ quan thực hiện: Đơn vị quản lý vận hành nhà ở.

Thủ tục hành chính
Thủ tục 6: Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng - Mã hồ sơ TTHC: BXD-TBH-260212 UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

Thủ tục hành chính
Thủ tục 5: cấp lại nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III - Mã hồ sơ TTHC: BXD-TBH-263429 UBND tỉnh

Sở Xây dựng

Thủ tục hành chính
Thủ tục 4: cấp/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III - Mã hồ sơ TTHC: BXD-TBH-263454 UBND tỉnh

Sở Xây dựng

Thủ tục hành chính
Thủ tục 3: cấp lại nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III - Mã hồ sơ TTHC: BXD-TBH-263403 UBND tỉnh

Sở Xây dựng

Thủ tục hành chính
Thủ tục 2: cấp/nâng hạng/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III - Mã hồ sơ TTHC: BXD-TBH-263457 UBND tỉnh

Sở Xây dựng

Thủ tục hành chính
Thủ tục 12: cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước - Mã hồ sơ TTHC: BXD-TBH-263380 UBND tỉnh

Đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên

Thủ tục hành chính
Thủ tục 10: thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh - Mã hồ sơ TTHC: BXD-TBH-263378 UBND tỉnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng;

- Cơ quan phối hợp: cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ.

Thủ tục hành chính