Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Góp ý
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp, phân công Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 26/07/2023 Ngày hết hạn: 03/08/2023
Xem góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 13/06/2023 Ngày hết hạn: 27/06/2023
Xem góp ý
Dự thảo Bộ đơn giá Bồi thường Nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Ngày bắt đầu: 13/02/2023 Ngày hết hạn: 20/02/2023
Xem góp ý
Ban hành Quy định phân công, phân cấp Quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 01/09/2021 Ngày hết hạn: 15/10/2021
Xem góp ý
Dự thảo Luật đất đai sửa đổi
Ngày bắt đầu: 03/01/2023 Ngày hết hạn: 15/03/2023
Xem góp ý
Dự thảo Quyết định và "Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình"
Ngày bắt đầu: 09/03/2022 Ngày hết hạn: 30/03/2022
Xem góp ý
Dự thảo 2 "Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình"
Ngày bắt đầu: 08/06/2021 Ngày hết hạn: 17/06/2021
Xem góp ý
Dự thảo bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 07/10/2020 Ngày hết hạn: 15/10/2020
Xem góp ý
Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày bắt đầu: 08/05/2020 Ngày hết hạn: 24/09/2020
Xem góp ý
Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 19 Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày bắt đầu: 11/01/2018 Ngày hết hạn: 06/02/2018
Xem góp ý