Dự thảo

Ban hành Quy định phân công, phân cấp Quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Quy hoạch kiến trúc

Cơ quan soạn thảo: Sở Xây dựng Thái Bình

Ngày bắt đầu: 01/09/2021

Ngày kết thúc: 15/10/2021

Số lượt xem: 216

Góp ý: 0