Dự thảo

Dự thảo 2 "Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình"

Lĩnh vực: Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Cơ quan soạn thảo: Sở Xây dựng Thái Bình

Ngày bắt đầu: 08/06/2021

Ngày kết thúc: 17/06/2021

Số lượt xem: 489

Góp ý: 0