Dự thảo

Dự thảo bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Kinh tế xây dựng

Cơ quan soạn thảo: Sở Xây dựng Thái Bình

Ngày bắt đầu: 07/10/2020

Ngày kết thúc: 15/10/2020

Số lượt xem: 619

Góp ý: 0