Dự thảo

Dự thảo Quyết định và "Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình"

Lĩnh vực: Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

Cơ quan soạn thảo: Sở Xây dựng Thái Bình

Ngày bắt đầu: 09/03/2022

Ngày kết thúc: 30/03/2022

Số lượt xem: 412

Góp ý: 0