Dự thảo

Dự thảo Bộ đơn giá Bồi thường Nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Kinh tế xây dựng

Cơ quan soạn thảo: Sở Xây dựng Thái Bình

Cơ quan thẩm tra: Sở Tư pháp Thái Bình

Ngày bắt đầu: 13/02/2023

Ngày kết thúc: 20/02/2023

Số lượt xem: 160

Góp ý: 0

Phạm vi điểu chỉnh: Toàn tỉnh