Dự thảo

Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Kinh tế xây dựng

Cơ quan soạn thảo: Sở Xây dựng Thái Bình

Ngày bắt đầu: 08/05/2020

Ngày kết thúc: 24/09/2020

Số lượt xem: 562

Góp ý: 0