A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

* V/v phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023

 Thực hiện Văn bản số 2911/BXD-GĐ ngày 07/7/2023 của Bộ Xây dựng về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây
dựng mùa mưa bão năm 2023; nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, để chủ động phòng chống và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về
người, máy móc thiết bị, tài sản do ảnh hưởng của thiên tai gây ra, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị, tổ chức thực hiện tốt một số công việc sau đây:
   1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai ở địa phương theo 04 tài liệu hướng dẫn đã được đăng
tải trên trang Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.
   2. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của đơn vị; tuyên truyền để cán bộ, CNVC, người lao động trong đơn vị hiểu biết và nâng cao nhận
thức về công tác phòng, chống thiên tai.
   3. Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai cho đơn vị mình trên cơ sở bảo đảm các nội dung: An toàn cho người, phương tiện thi công, nhà
ở, lán trại, nhà xưởng, kho tàng, bến bãi, đặc biệt đối với các công trình xây dựng nhà cao tầng, các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng theo phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ
huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Đối với các đơn vị hiện đang thi công xây dựng công trình tại các vùng ven sông, khu vực ven biển phải
đặc biệt chú ý xây dựng phương án cho các trường hợp cần thiết để khẩn trương sơ tán người và các loại máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực ảnh hưởng khi nước sông,
biển tràn vào.
   4. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác phòng chống thiên tai, kịp thời huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tham gia phòng chống, tìm
kiếm, cứu nạn theo yêu cầu của địa phương.
   5. Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuân theo sự chỉ dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai
của địa phương. Trong trường hợp có lũ, bão xảy ra phải tổ chức trực chỉ huy, trực ban trong suốt thời gian thiên tai ảnh hưởng; thường xuyên báo cáo về Sở Xây
dựng tình hình, diễn biến ảnh hưởng của lũ bão đối với đơn vị mình.
   6. Đối với Chủ đầu tư các công trình, dự án và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư cũ:
- Đối với công trình đang thi công xây dựng: Tổ chức lập và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình và các công trình lân cận,
đặc biệt công tác đảm bảo an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và các thiết bị làm việc trên cao trong mùa mưa bão;
- Đối với các công trình tháp (trụ) viễn thông, truyền hình: Các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng phải báo cáo chi tiết số lượng công trình đang quản lý, khai
thác, sử dụng theo phân cấp công trình, thời gian đưa vào sử dụng và vị trí xây dựng, đặc biệt đối với các công trình đặt tại các vị trí xung yếu như: ven biển, hải
đảo, khu vực thường xuyên chịu tác động của bão, lũ, xâm thực, khu vực đông dân cư …; thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình theo chu kỳ, bảo trì, sửa
chữa khắc phục các tồn tại (nếu có); lập kế hoạch và khẩn trương tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình sớm phát hiện các nguy cơ, làm tốt công
tác bảo trì, kết quả báo cáo về Sở Xây dựng để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các công việc nêu trên;
- Đối với các cột điện ly tâm bê tông cốt thép: Các đơn vị quản lý, vận hành rà soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng và gia cường, giằng chống đối với các trường
hợp không đảm bảo chất lượng, nghiêng hoặc bố trí hoạt tải sai khác so với thiết kế ban đầu đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão; đảm bảo an toàn hành lang lưới điện
trong mùa mưa bão;
- Đối với các công trình nhà chung cư cũ:
+ Các đơn vị quản lý, vận hành tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng chất lượng và gia cường đối với các trường hợp không đảm bảo an toàn do sửa chữa,
cải tạo sai khác so với thiết kế ban đầu; thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình theo chu kỳ, bảo trì, sửa chữa khắc phục các tồn tại (nếu có); lập kế hoạch
và khẩn trương tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1395/SXD-QLXD ngày 22/6/2023 của
Sở Xây dựng sớm phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn, kết quả báo cáo về Sở Xây dựng để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các công việc nêu trên;
+ Các khu chung cư, khu tập thể đặc biệt là các khu nhà đã xuống cấp nghiêm trọng phải lập biện pháp phòng chống mưa bão cho từng khu nhà và có
phương án di dời để đảm bảo an toàn về người và tài sản của các hộ dân cư khi bão đổ bộ vào.
   7. Đối với các đơn vị thi công xây lắp:
- Khi lập biện pháp thi công xây dựng công trình phải có phương án phòng chống thiên tai và phương án thi công trong mùa mưa bão, trong đó quy định rõ các
biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy móc thiết bị và công trình xây dựng;
- Đối với các công trình mới khởi công phải khẩn trương thi công hoàn thành phần móng trước khi mùa mưa bão đến; đối với các công trình xây dựng đã
hoàn thành phải khẩn trương nghiệm thu bàn giao cho chủ đầu tư để có các biện pháp giằng chống khi mưa bão xảy ra;
- Đối với các công trình đang thi công xây dựng: Phải lập và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình và các công trình lân cận,
đặc biệt công tác đảm bảo an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và các thiết bị làm việc trên cao trong mùa mưa bão.
- Khi đào đất hố móng trong mùa mưa phải có mương rãnh thoát nước và có biện pháp chống sạt, lở thành vách hố móng, phải có thang hoặc tạo bậc cho công
nhân lên xuống; sau mỗi trận mưa, bão nếu trở lại làm việc ngay phải có giải pháp đề phòng trượt ngã tại các bậc lên xuống;
- Không được sử dụng cần trục tháp lúc mưa to, giông, bão; không được lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, giá đỡ, không được làm việc trên dàn giáo, đài nước, cột
điện, dầm trụ công trình khi trời tối, lúc mưa to, giông, bão; khi tạnh mưa muốn làm việc trở lại phải kiểm tra dàn giáo, giá đỡ và có biện pháp chống trượt ngã; trên công
trường phải có lán trú mưa, nước uống phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh cho cán bộ, công nhân;
- Khi thực hiện công tác xây, trát nếu có mưa to, giông tố phải che đậy, chống đỡ khối xây để khỏi bị xói lở mạch vữa gây sập đổ; đồng thời phải hướng dẫn cán bộ, công
nhân đến nơi ẩn nấp an toàn. Khi để các vật liệu, dụng cụ trên mái phải có biện pháp chống lăn, chống trượt theo mái dốc, kể cả trường hợp do tác động của gió;
- Có biện pháp chống sét cho công trình và thiết bị khi làm việc trong mùa mưa, bão theo các quy định về chống sét cho các công trình xây dựng; trừ trường hợp
công trình xây dựng trong phạm vi được bảo vệ của hệ thống chống sét đã có;
- Sau mỗi đợt mưa, bão hoặc sau khi dừng thi công nhiều ngày liền phải kiểm tra lại các điều kiện an toàn trước khi thi công tiếp, nhất là những nơi nguy
hiểm có khả năng xảy ra tai nạn.
   8. Đối với các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng:
- Xây dựng phương án và triển khai thực hiện giằng néo kèo cột, che chắn và chống tốc mái cho nhà xưởng, nhà làm việc, nhà ở cho công nhân nội trú, kho
tàng, đặc biệt là các kho chứa thành phẩm, bán thành phẩm; khơi thông cống rãnh thoát nước nội bộ tránh xảy ra ngập cục bộ; duy trì sự làm việc bình thường của
các máy phát điện dự phòng để chủ động cung cấp điện cho các thiết bị phục vụ hoạt động của đơn vị;
- Lập phương án và chủ động sửa chữa, gia cố kịp thời trụ sở, nhà xưởng, kho tàng, nhà ở không đảm bảo an toàn sau mưa bão nhằm sớm khắc phục để ổn
định sản xuất và đời sống cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong đơn vị.
Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh và các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ
chức triển khai thực hiện./
 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 34
Hôm qua : 698
Tháng 02 : 6.774
Năm 2024 : 23.385