A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

* V/v triển khai một số nhiệm vụ góp phần đẩy mạnh Chuyển đổi số ngành Xây dựng và thực hiện Đề án 06.

     Thực hiện Thông báo số 05/TB-VP ngày 10/3/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh tại cuộc họp sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06 và hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

     Ngày 27/3/2023, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 610/SXD-VP v/v triển khai một số nhiệm vụ góp phần đẩy mạnh Chuyển đổi số ngành Xây dựng và thực hiện Đề án 06.

     Theo đó, công tác chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Các phòng, đơn vị thuộc Sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức và người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến; Tiếp nhận và giải quyết kịp thời hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; đảm bảo 100% kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được số hoá và cập nhật kịp thời lên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đẩy mạnh họp trực tuyến, làm việc trực tuyến, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc ký số văn bản điện tử, giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, hướng tới thực hiện hiệu quả Đề án Chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở khi có thủ tục hành chính cần thực hiện thì phải gương mẫu thực hiện thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, từ đó tạo sự lan toả trong xã hội, đồng thời tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình cùng thực hiện. Nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi thực hiện TTHC, đồng thời tăng tỷ lệ số hoá hồ sơ của ngành Xây dựng, kể từ ngày 17/4/2023, Sở Xây dựng thực hiện tiếp nhận tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến.


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 1.708
Tháng 04 : 18.997
Năm 2024 : 56.095